Servis,údržba ,opravy a výdavky s tým spojené - Osobné automobily

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis,údržba ,opravy a výdavky s tým spojené - Osobné automobily
Kód zákazky: Z20242272
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50111000-6
Predpokladaná hodnota: 18 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Demänovská cesta
03101 Liptovský Mikuláš
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS