Náhradné diely na lietadlo Piper PA-28

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náhradné diely na lietadlo Piper PA-28
Kód zákazky: Z20242238
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34730000-3
Predpokladaná hodnota: 3 318,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Dolný Hričov, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty