Nákup osobného automobilu 4x4

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup osobného automobilu 4x4
Kód zákazky: Z20242260
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 55 170,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
01109 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Komenského 48, Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty