Originálne tonery - Originálna tlačová páska YMCKT s ochrannou fóliou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originálne tonery - Originálna tlačová páska YMCKT s ochrannou fóliou
Kód zákazky: Z20242262
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125000-1
Predpokladaná hodnota: 2 383,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS