Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované , vodoinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované , vodoinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20242267
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39370000-6
Predpokladaná hodnota: 3 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 12:02
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS