Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
Kód zákazky: Z20242248
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03212100-1
Predpokladaná hodnota: 34 955,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Adresa: Sv. Jakuba 21
08501 Bardejov
NUTS: -
Miesto dodania: Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty