Evaporator TurboVap ® LV odparovacie zariadenie TurboVap ® LV od výrobcu Biotage

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Evaporator TurboVap ® LV odparovacie zariadenie TurboVap ® LV od výrobcu Biotage
Kód zákazky: Z20242215
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39300000-5
Predpokladaná hodnota: 47 410,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jánoškova
02601 Dolný Kubín
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS