Dodávka elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie
Kód zákazky: Z20242228
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 9 765,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jastrabá 188
96701 Jastrabá
NUTS: -
Miesto dodania: Jastrabá, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty