Nákup lôžkovín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup lôžkovín
Kód zákazky: Z20242222
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39143110-0
Predpokladaná hodnota: 16 368,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty