Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70
Kód zákazky: Z20242223
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44113620-7
Predpokladaná hodnota: 26 280,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 14:30
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické služby mesta Humenné
Adresa: Sninská 1018/27
06601 Humenné
NUTS: -
Miesto dodania: Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS