Tlačiarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlačiarne
Kód zákazky: Z20242224
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30232110-8
Predpokladaná hodnota: 756,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 14:15
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hrabovská cesta
03401 Ružomberok
NUTS: -
Miesto dodania: Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tlačiarne (Z20242224)