Papierová taška s točeným uškom - biela

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Papierová taška s točeným uškom - biela
Kód zákazky: Z20242195
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33772000-2
Predpokladaná hodnota: 954,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 12:23
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jána Hollého
08181 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS