Tlač publikácie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlač publikácie
Kód zákazky: Z20242181
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79820000-8
Predpokladaná hodnota: 106,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty