Hygienické potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hygienické potreby
Kód zákazky: Z20241869
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33711430-0
Predpokladaná hodnota: 6 086,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Slovenská
94034 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská ulica 5587/11 A, Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty