Kovové skrine

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kovové skrine
Kód zákazky: Z20241871
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39141300-5
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 488,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Slovenská
94034 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská ulica 5587/11 A, Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Kovové skrine (Z20241871)