Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20242188
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 40 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 10:30
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Teresa Benedicta
Adresa: Námestie Jána Pavla II. 6073/7
07101 Michalovce
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty