Dezinfekcia na malé plochy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dezinfekcia na malé plochy
Kód zákazky: Z20242164
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24455000-8
Predpokladaná hodnota: 78 037,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trnava
Adresa: Ulica Andreja Žarnova
91775 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty