Mäso a mäsové výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky
Kód zákazky: Z20242168
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15110000-2
Predpokladaná hodnota: 24 930,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov - Smaragd
Adresa: Sládkovičova 30
94701 Hurbanovo
NUTS: -
Miesto dodania: Hurbanovo, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty