Hutný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hutný materiál
Kód zákazky: Z20242169
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44316000-8
Predpokladaná hodnota: 8 424,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kpt. Nálepku 2852/1
08113 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Hutný materiál (Z20242169)