Nákup predplatného databázového systému Datastax Enterprise Production pre produkčné prostredie systému eKasa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup predplatného databázového systému Datastax Enterprise Production pre produkčné prostredie systému eKasa
Kód zákazky: Z20242100
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48610000-7
Predpokladaná hodnota: 166 798,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS