Dodávka elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie
Kód zákazky: Z20242131
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 41 213,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 12:30
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci
Adresa: 17. novembra 1296
02201 Čadca
NUTS: -
Miesto dodania: Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty