Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku
Kód zákazky: Z20242157
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 72 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 11:34
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kláštorská
949 88 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS