Dodávka elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie
Kód zákazky: Z20242158
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 46 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 12:01
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kláštorská
949 88 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty