Zneškodnenie IRAO - demontáž

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zneškodnenie IRAO - demontáž
Kód zákazky: Z20242140
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90520000-8
Predpokladaná hodnota: 25 462,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kutuzovova
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty