Propagačné predmety

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Propagačné predmety
Kód zákazky: Z20241973
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22462000-6
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 59 831,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty