Propagačný banner

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Propagačný banner
Kód zákazky: Z20242137
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35261000-1
Predpokladaná hodnota: 150,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty