Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou TURBO s dopravou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Drvené kamenivo frakcie 2-5 pre opravy vozovky vysprávkovou súpravou TURBO s dopravou
Kód zákazky: Z20242138
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44113900-4
Predpokladaná hodnota: 9 182,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS