Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované
Kód zákazky: Z20242141
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39370000-6
Predpokladaná hodnota: 130,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 09:58
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty