Kyselina sírová akumulat. technická 36-39 %

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kyselina sírová akumulat. technická 36-39 %
Kód zákazky: Z20242130
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24300000-7
Predpokladaná hodnota: 614,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS