Upgrade existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry Fabasoft na verziu 2023

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Upgrade existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry Fabasoft na verziu 2023
Kód zákazky: Z20242126
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72200000-7
Predpokladaná hodnota: 50 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národný bezpečnostný úrad
Adresa: Budatínska
85106 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS