Televízor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Televízor
Kód zákazky: Z20242124
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32324000-0
Predpokladaná hodnota: 4 779,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 09:02
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Televízor (Z20242124)