Prenosný počítač – notebook s vybavením

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenosný počítač – notebook s vybavením
Kód zákazky: Z20242105
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 957,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS