Kancelársky nábytok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelársky nábytok
Kód zákazky: Z20242116
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39000000-2
Predpokladaná hodnota: 19 346,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 13:57
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty