Skladový kontajner - 5 ks

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Skladový kontajner - 5 ks
Kód zákazky: Z20242106
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44613000-0
Predpokladaná hodnota: 18 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 11:03
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Brnianska
91105 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty