Práčka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Práčka
Kód zákazky: Z20242088
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39713200-5
Predpokladaná hodnota: 655,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 14:55
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Banská 116/47
98522 Cinobaňa
NUTS: -
Miesto dodania: Cinobaňa, Poltár, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Práčka (Z20242088)