Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20242090
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 158 268,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Beluša
Adresa: Farská
01861 Beluša
NUTS: -
Miesto dodania: Beluša, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty