Pracovná stanica

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pracovná stanica
Kód zákazky: Z20242029
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213000-5
Predpokladaná hodnota: 1 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty