Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia
Kód zákazky: Z20242073
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 36 516,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynská dolina 3962/1
81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS