Kyselina pamidrónová

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kyselina pamidrónová
Kód zákazky: Z20242083
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33690000-3
Predpokladaná hodnota: 1 367,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 11:30
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nábr. I. Krasku
92112 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty