Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky a pomôcky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky a pomôcky
Kód zákazky: Z20242087
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 2 090,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 14:23
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS