Prostriedky na čistenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prostriedky na čistenie
Kód zákazky: Z20242067
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33760000-5
Predpokladaná hodnota: 2 819,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa:
01854 Slavnica
NUTS: -
Miesto dodania: Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty