Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu - LRS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu - LRS
Kód zákazky: Z20242043
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90510000-5
Predpokladaná hodnota: 2 928,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 14:45
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Sládkovičova 2238/80
97405 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS