Úžitkové motorové vozidlo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úžitkové motorové vozidlo
Kód zákazky: Z20241987
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Predpokladaná hodnota: 27 890,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty