Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Jednorazové misky a taniere na balenie hotových jedál
Kód zákazky: Z20242019
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39222100-5
Predpokladaná hodnota: 9 763,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS