Originálne fotovalce/optické valce, tonerové náplne do digitálnych tlačových produkčných zariadení XEROX

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originálne fotovalce/optické valce, tonerové náplne do digitálnych tlačových produkčných zariadení XEROX
Kód zákazky: Z20242031
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125000-1
Predpokladaná hodnota: 1 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gucmanova 670/19
92041 Leopoldov
NUTS: -
Miesto dodania: Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS