Laserové multifunkčné tlačiarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laserové multifunkčné tlačiarne
Kód zákazky: Z20242010
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30232110-8
Predpokladaná hodnota: 25 473,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Záchranná služba Košice
Adresa: Rastislavova
04191 Košice - mestská časť Juh
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty