Pneumatika 14.00 - 24

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pneumatika 14.00 - 24
Kód zákazky: Z20242013
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34352000-9
Predpokladaná hodnota: 2 380,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Partizánska 55
07101 Michalovce
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty