Dodávka elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie
Kód zákazky: Z20242015
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 18 858,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Brezovička (OVM)
Adresa: Brezovička 8
08274 Brezovička
NUTS: -
Miesto dodania: Brezovička, Sabinov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty