Monitory k počítaču PC

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Monitory k počítaču PC
Kód zákazky: Z20242021
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30231000-7
Predpokladaná hodnota: 10 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bajkalská
82007 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty