Osivo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osivo
Kód zákazky: Z20242005
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03111000-2
Predpokladaná hodnota: 14 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Veľký Dvor 12
93701 Želiezovce
NUTS: -
Miesto dodania: Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Osivo (Z20242005)